Composer

Hareketlilik için Bağlama Duyarlı Yazılımlar

Composer otonom araçlara yönelik bağlama duyarlı kişiselleştirilmiş ve dinamik olarak sağlanan yetenekler, uygulamalar ve hizmetleri sağlayabilmek için oluşturulmuş bir çözümdür.

Neden?

İnsanlar, bir çok faktörü değerlendirerek, farklı koşullar ve ortamlarda duruma uyum sağlayarak, araba kullanmak gibi karar ve kontrol vermeyi gerektiren konularda çok iyidirler. Otonom araçlarda kullanılan karmaşık yapay zeka tabanlı yazılımlar, makina öğrenmesi eğitim verilerine dayalı önyargılar ve karar verme kalıplarına dayandırıldıkları için ve farklı bağlamlarda iyi sonuç vermezler.

Kesintisiz ve içinde bulunduğumuz yakın ortam ve bağlam ile net etkileşimli bir şekilde cihazlarımızın sahip olduğu yetenek ve hizmetlerin geçici olarak artırımı bir çok yeni etkileşim ve iş alanı yaratabilecek potansiyel taşımaktadır. Mobil cihazlar, otonom araç ve bir çok çeşitli akıllı cihazların ile fiziksel dünyada birlikte hareket ederken geçici olarak özelleştirilmiş bize yakın ve uygun akıllı hizmetlerin yaygın sunulabilmesi önünde bir takım teknik engeller olduğu gibi, yaygın ticari, sosyal ve mimari dönüşümü gerektiren farklı kulvarlarda da engeller bulunmaktadır.

Fırsat

Composiv, kısıtlı kaynaklara sahip ancak fırsat ve rekabetin çok yoğun olduğu uç platformlara, bağlam, etkileşimler ve ortamsal anlık ihtiyaçları anlayarak çalışacak olan geçici uygulama ve dinamik çözümleri uyarlayabilen ve zamanında ulaştırabilen altyapı bileşenlerini açık kaynaklı iş modeli ile sunmaktır

Çözüm

Mobilite deneyiminin ve tonom araçlar geleceğinin açık teknolojiler ve işbirliği tarafından yönlendirileceğine inanıyoruz.

 • AI hızlandırmalı donanım mimarilerini ile cihaz üzerinde büyük ölçek ve gerçek zamanlıya yakın davranışlar sağlanabilmektedir
 • Yapay zekayı, akış işlemeyi ve veri analitiğini araca taşıyoruz
 • Bağlantılı hizmetler ve uygulamalar için kişiselleştirilmiş ve dinamik olarak sağlanan yetenekler, uygulamalar ve hizmetleri oluşturabiliyoruz
 • <
 • Her yerden uygulamalar ve hizmetler; Topluluk odaklı ekosistem inovasyonu için açık kaynaklı Mimari, Tasarım, Uygulama ve Alt yapılar sağlıyoruz
 • Güvenli ve doğrulanmış sürümü ve alt yapıları öncelikliyoruz

İşbirliklerimiz

Composiv işbirlikleri ile açık inovasyona dayalı mobilite ve bağlantılı çözümlerinizi uç sistemlere kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

Avantajlar

 • Composiv, uç sistemlerin (edge) kaynaklarını etkin kullanır. Uç sistemler kullanıcı beklentilerine zamanında cevap vermek için kritik ortamlardır, ancak mimarileri dolayısı ile kısıtlı kaynakların paylaşımı ve ihtiyaca bağlı geçici kullanımı gereklidir.
 • Yapay zekaya dayalı uygulama ve hizmetler veriye ihtiyaç duyan ve eğitildikleri verilerin bağlamına özelleşmiş çözümlerdir. Bu bağlam dışına çıktıklarında doğruluk ve güvenilirlikleri sınırlı ve yetersiz kalmaktadır. Bağlamı anlayarak ortama uyabilen yazılımlar, sadece bulut ortamında değil uç platformlarda sınırlı kaynaklar ile Composiv sayesinde gerçeklenebilir.
 • Açık; API'ler, Mimari ve Teknoloji

Başarılar

 • 20 yıla yakın süredir, altı farklı sektörden elliden fazla uluslararası şirkete, üç kıtadaki müşterilerimize çözümler sunduk.
 • Composiv Eclipse Açık Yaılım Vakfında Eclipse OpenADx kurucu ortağı olarak koordinasyon. Yeni ve mevcut eclipse projelerine açık kaynak kod eforları ve sonuçları ile katkıda bulunmaktadır.
 • Türkiye'deki otomotive OEM ve elektrikli araç üreticileri ile araç verilerinib anlamlı yönetimi ve içgörülerine dönüştürlmesi için Composiv ile donatılması işbriklikleri yapılmaktadır.